Ideelt sett bør nyfødt fotograferes fra når de er 5 dager til circa 3 uker. Med tvillinger kan det gå fint til de er 5-6 uker. Nyfødtfotografering er veldig spesiell og tar 2-3 timer for at babyen får tid til å spise og sovne.. Mer info finner du her. 

You may also like